Om Christina Mellerup

Om Christina G. Mellerup

Jeg startede mit arbejde med udsatte børn og unge i 1993, hvor jeg blev opfordret til at træde ind i nogle vanskelige sager vedr. børn i krise. Dette blev starten på et passioneret og årelangt livsprojekt. Jeg har dedikeret mit professionelle liv til at hjælpe mennesker – børn som voksne – til at kunne se og udnytte deres potentialer og evner.  Min gave er nok i virkeligheden, at jeg altid har kunnet se potentialet og styrken i andre mennesker, før de selv kan.

Min opgave og målsætning har derfor været, at finde veje til at hjælpe mennesker til at folde disse potentialer ud og samtidig finde veje til at fjerne den mentale og følelsesmæssige ”forurening”, der kan være opstået gennem udfordrende oplevelser i livet, og som kan stå i vejen for udfoldelsen af disse iboende potentialer og troen på, at ”man kan”.  

SofusMetoden er produktet af denne målsætning. Igennem mit mangeårige arbejde med udsatte børn og unge samt deres forældre, har jeg erfaret, hvad der skal til for, at vi som mennesker kan udvikle os og vækste – også selvom vi har gennemgået dybt traumatiserende perioder i livet. Jeg bruger derfor SofusMetoden – ikke blot i mit arbejde med børn og unge, men i mit generelle arbejde med mennesker – både i selvudviklingsforløb, når jeg er til møder, holder kurser etc..  

Jeg ser og oplever mennesket som en fantastisk størrelse, der har kapacitet til meget mere, end de fleste ved, og jeg oplever det som en stor gave at være med på denne udviklingsrejse med de børn, unge og voksne, der finder vej til Sofushuset.  

Læs også:

Sofushuset

Sideløbende med dette udviklingsarbejde og i takt med de erfaringer og resultater, jeg opnåede, udviklede jeg SofusMetoden, som i dag har lagt navn til SofusHuset. 

Jeg er uddannet matematik-, dansk-, musik- og billedkunstlærer, men erfarede i mine år i Folkeskolen, at de erfaringer, jeg havde gjort mig med udfordrede børn og unge, og hvad der skulle til for at hjælpe dem, når de var i mistrivsel, ikke svarede til den tilgang man har i skolesystemet. Dette bekymrede mig, fordi jeg så, at børnenes behov ikke blev mødt, og at vejen tilbage fra mistrivsel – hvad enten den var faglig eller social – derfor ofte blev meget længere og nogle gange helt umuliggjort – med store omkostninger for børnene/de unge samt deres forældre.  

I SofusHuset kommer mange af disse familier, der oplever at skolen og systemet har svigtet, og heldigvis kan man ved hjælp af SofusMetoden opløse de traumer og ubehagelige perioder og oplevelser, som barnet/den unge (og også forældrene) bærer med sig, så det igen bliver muligt at vende tilbage til en stærk selvfølelse, til livsglæde og en tro på sig selv og egne evner.  

Da jeg forlod Folkeskolen, trådte jeg ind i en 4-årig periode som socialfaglig udviklingskonsulent på Chr. IX’s børnehjem i Århus N, hvor jeg arbejdede med SofusMetoden med de børn og unge, der havde det værst. Dette havde øjenåbnende resultater og resulterede i, at den daværende forstander på børnehjemmet, i samarbejde med mig, søgte flere fonde med henblik på at udbrede Sofusmetoden til andre institutioner.  

I 2012 blev jeg chefkonsulent i Trivsel, Tryghed & Læring og åbnede her SofusHuset, som jeg i dag er leder af. 

SofusMetoden

SofusMetoden er et produkt af mange års erfaringer, arbejde med og observationer af børn/unge og deres reaktioner på forskellige former for lærings- formidlings- og kommunikationsstrategier. SofusMetoden har vist at kunne åbne selv dybt traumatiserede børn/unge, skoletrætte børn med skolevægring, børn/unge med manglende selvværd og indlæringsblokering, børn/unge med selvmordstanker, manglende livsgnist og lign…  Gennem et arbejde med SofusMetoden, der bl.a. rummer særlige kommunikationsstrategier, er det muligt for børn og unge at vende tilbage til både skolemotivation, livsglæde, faglig og personlig selvtillid og troen på, at de kan lykkes. Arbejdet med Sofusmetoden på Chr. IX’s børnehjem viste, at selv de børn, som statistikkerne viser bliver tabt på gulvet, kan vendes og komme tilbage på sporet gennem dette arbejde. At disse børn kan hjælpes til at indhente selv mange års forsømmelse i skolen på kort tid og udvikle positive sociale kompetencer og grundlæggende blive indremotiverede til kunne klare skolen.  
 
I dag arbejder jeg i SofusHuset med mennesker i alle aldre og med alle former for livsmæssige udfordringer. Mange forældre, der kommer ind med deres børn, ender selv med at opdage et behov for eller ønske om et længerevarende personligt forløb, som igen spejler positivt tilbage på relationen med deres børn, deres familie og deres liv i øvrigt. Andre kommer ind af personlige grunde – måske fordi de står ved en skillevej i livet og har brug for vejledning til at finde retning eller andet. Lige meget hvad det handler om, erfarer jeg år efter år, at SofusMetoden formår at skabe det fundament, der skal til og bibringe mennesker de redskaber, de har brug for, for at finde de svar de søger og finde ind til deres eget lys, glæde og potentiale. Jeg glæder mig til at møde dig i SofusHuset. 

Bliv kontaktet