Om os

En del af trivsel, tryghed & læring APS

SofusHuset er en del af Trivsel, Tryghed & Læring ApS (forkortet TTL), der blev etableret januar 2012 med det formål at samle en vifte af specialkompetencer indenfor undervisning, rådgivning og coaching af lærere, pædagoger samt frontlinjepersonale i både den offentlige og private sektor. 

TTL er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål dels at udvikle trygge og motivationsfremmende læringsmiljøer i danske institutioner og uddannelsesmiljøer m.fl. med fokus på, hvad der skal til for at skabe de ideelle rammer for børns og unges læring og udvikling. Vi arbejder med konceptudvikling, og hvordan man kan implementere nye og konstruktive strategier, der kan skabe bedre vilkår for børns og unges skole- og uddannelsesforløb for at give dem bedre forudsætninger for positiv deltagelse på uddannelses- og arbejdsmarkedet på sigt.

Se mere her:
 www.forebygkonflikt.dk

Sofushuset

Sofushuset

SofusHuset er en selvstændig enhed under TTL, og er ledet af chefkonsulent i TTL, Christina G. Mellerup. SofusHusets formål er:

1: At hjælpe børn, unge og deres forældre igennem svære perioder med udfordringer og mistrivsel, der går ud over skolegang/uddannelse og skolemotivation, samt yde direkte hjælp til forældrene i pressede og svært navigérbare sammenhænge, som f.eks. netværksmøder med skole og PPR. Der tilbydes også coachingforløb, selvudviklingsforløb samt vejledning til forældre omkring, hvordan man kommunikerer med og støtter sit barn bedst muligt. 

2: At hjælpe mennesker med generelle livsudfordringer og vigtige livsrelaterede spørgsmål, mennesker i livskriser – herunder sygdoms- og stressramte mennesker. SofusHuset tilbyder her samtaler og selvudviklingsforløb samt forskellige former for terapi og teknikker.  

SOFUSMetoden
Den bærende søjle i SofusHuset er SOFUSmetoden, som er udviklet af Christina G. Mellerup. SOFUSmetoden henvender sig til alle børn og unge med udfordringer af både faglig og social karakter, og den er udviklet med afsæt i mange års erfaringer, der har vist, at man ved at arbejde med specialudviklede lærings-, formidlings- og kommunikationsstrategier samt et særligt fokus på- og arbejde med Mindset, kan hjælpe ALLE børn og unge til at udvikle deres evner og potentialer. Også dem, som andre ofte opgiver.

SOFUSmetoden er udviklet med henblik på at kunne give alle børn og unge muligheden for at gennemføre deres skolegang, give dem mere selvtillid og tro på egne evner, men metoden har siden vist at kunne hjælpe alle mennesker med livsudfordringer tilbage på sporet. 

Note! Det skal bemærkes, at vi ikke er specialister i svære diagnoser.

SofusPartnere

SofusHuset arbejder tæt sammen med Center for Konfliktforebyggelse, men, vi har desuden et netværk af konsulenter, jurister, psykologer m.fl. som inddrages, hvor det er nødvendigt.

SOFUS står for SOcialFaglig UdviklingsStøtte: Sofus kommer desuden af det græske ord ”Sophos”, som betyder ”klog”.

Læs også

Bliv kontaktet