Ensomhed i skolen / på uddannelsen

Ensomhed kan indimellem være svær at opdage hos sit barn. Mange børn og unge skjuler det, og ikke alle har lyst til at fortælle deres forældre eller andre om det, fordi det kan føles pinligt og ubehageligt at tale om. Derfor er det indimellem først sent, at man som forælder finder ud af det, når ens barn pludselig bryder sammen og ikke kan mere. Det kan være svært og sorgfuldt at opdage, at ens barn har gået længe og været trist og ensom.

I SofusHuset kan dit barn og du få hjælp og vejledning til, hvordan man vender denne negative spiral, skaber nye netværk og får nye venner. Ring på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid?

Så er du meget velkommen til at ringe til SofusHuset

Fra ensomhed til socialt netværk

Erfaring viser, at mange børn og unge føler sig ensomme og udenfor fællesskabet. I Sofushuset kan dit barn bl.a. få redskaber og råd til, hvordan man kommer ind i et fællesskab, hvordan man tager positiv kontakt til andre, og hvordan man ændrer sin egen rolle – bl.a. i skolen, klassen, gymnasiet og lign. og ikke mindst få hjælp til, hvordan dit barn kan ændre sin egen selvopfattelse og forståelse af sig selv.

Selvfølelse styrker opbygning af positive relationer

Det er afgørende vigtigt for at skabe positive og konstruktive relationer, at man har en følelse af at være værdifuld, og at man føler sig god nok og ikke føler sig mindreværdig i forhold til dem, man er sammen med. Ellers ryger man let ind i det felt, hvor børn og unge skaber relationer, hvor de let kommer nederst i hierarkiet, og dette er ikke godt for dit barn. I relationen med andre bliver man spejlet i, hvem man er, og dette spejlbillede tager man med sig i livet. Dette påvirker igen dit barns fremtid og valg. Derfor er det vigtigt for dit barn, at få ændret et evt. negativt selvbillede til et positivt og få opbygget selvtillid og basis for gode sunde relationelle kompetencer. Dette er meget vigtigt for at kunne hjælpe børn og unge ud af deres ensomhed. Man kan nemlig sagtens være sammen med andre og stadig føle sig ensom og trist, hvis ikke man føler sig vægtet, prioriteret og respekteret.

Ring til SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 og bestil en tid eller hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dit barn til at bygge venskaber, blive mere åben og få mere selvtillid samt tillid til andre. Du kan også skrive til info@sofushuset.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid.

Læs også

Bliv kontaktet