Spirituelle forløb

Har du brug for at finde ind til den dybereliggende mening med dit liv? Er der store og vigtige spørgsmål, du har brug for hjælp til at få besvaret?

Tiden vi lever i kan fra tid til anden opleves meget hektisk. Vi har generelt meget travlt i Danmark, og mange føler sig fanget i et kontinuerligt ”hamsterhjul”, hvor logistik, økonomi, tidspres og daglige opgaver fylder meget (og nogle gange fylder det hele).  Denne grundstress, som mange oplever i hverdagen, åbner ind imellem op for store spørgsmål som:

Hvad er meningen med det hele? Hvad er egentlig værdifuldt og vigtigt i mit liv?
Er dette alt, der er, eller er der mere?

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid?

Så er du meget velkommen til at ringe til SofusHuset

Brug for at finde svar
Vi har som mennesker ofte brug for svar og en følelse af mening. I Sofushuset er der mulighed for at åbne op for dybe spirituelle samtaler om livet, meningen med det hele, døden og alt derimellem. Få sparring på de dybereliggende spørgsmål og find ind til mere glæde og mening i din hverdag og i dit liv.

Kontakt Christina Mellerup i SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk, hvis du har brug for at finde svar på livsvigtige og meningssøgende spørgsmål. Her kan du også få vejledning til, hvis du evt har brug for at skifte spor og retning i livet, så du kan bevæge dig hen imod det, der giver mest mening og betyder mest for dig i dit liv. 

Hvad indeholder et spirituelt forløb?
Et Spirituelt forløb eller en spirituel samtale kan være mange ting og rummer mange forskellige muligheder og temaer. Nederst i denne tekst kan du finde en oversigt over de mest efterspurgte temaer. I det følgende vil du se et særligt uddybet eksempel på, hvad rigtig mange kommer med og får hjælp til i SofusHuset.

Ud over de store temaer som: Hvad meningen med det hele?, Hvorfor vi er her?, Hvad sker der efter døden?, Hvordan gør jeg, når jeg mister nogen tæt på mig?, – ud over disse temaer, kommer mange i SofusHuset med en frustration og undren over, hvorfor de har fået en sygdom i en tilsyneladende sund krop, hvilket for mange ikke giver mening, og som derfor efterlader dem i stor fortvivlelse og magtesløshed. Særligt hvis ikke de har kunnet få svar fra læger, sundhedssystem eller lignende.

Når vi er alvorligt syge, har vi brug for at kunne finde tilbage til en form for kontrol og ikke mindst handlemuligheder. Afmagt kan være noget af det mest ødelæggende for et menneske. Heldigvis kan kroppen mere, end du fleste ved, og årsager til sygdomme kan man bl.a. finde svar på ved at aktivere kroppens egen viden om sig selv. Dette kan du få hjælp til i SofusHuset.

Kontakt SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk

Det hele hænger sammen
Alt i dit liv hænger sammen. Har du det f.eks. dårligt på dit arbejde, påvirker det ofte dit hjemme- og familieliv og omvendt. Grænseoverskrider du dig selv på særlige områder, og glemmer du at lytte til dine egne behov vil dette også vise sig i dit liv senere hen. Lever du en stressende hverdag, selvom du godt kan li’ det du laver, vil din stress indhente dig på et tidspunkt.

Alt det du gør, der ikke er godt for dig eller sundt for dig, har en regning, der skal betales – derfor bliver det vigtig at finde balance og ligevægt i dine valg og handlemønstre.

I SofusHuset arbejder vi med Livet set som et stort sammenhængende mønster, hvor du – hvis du dykker ned i dybe områder af dig selv, dine valg, dit omgivende miljø mm. kan finde årsagssammenhænge, som vil give dig mange meningsfulde svar på ting, der ellers kan være svære at forstå og se sammenhængen i. Herunder sygdom.

Kroppens potentiale og selvhelingskapacitet
Når vi arbejder med at hjælpe folk tilbage på sporet i forbindelse med bl.a. sygdomme, arbejder vi desuden med kroppens eget potentiale og selvhelingkapacitet samt muligheder for at aktivere immunforsvaret på stærkest mulige måde ved hjælp af forskellige teknikker og behandlinger (– herunder healing og øvelser i helhjernestillinger). Vi arbejder med stress (særlig mental/psykologisk stress) og dens betydning ifht at trykke på og aktivere forskellige genetiske knapper, der kan aktivere sygdom i din krop. Og endelig ser vi på eventuelle sammenhænge med mere spirituelle områder i livet. Dvs. andre og dybereliggende årsager, til de fænomener, du oplever i dit liv.

Kontakt Christina Mellerup i SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid.

En oversigt over typiske spørgsmål, der arbejdes med i spirituelle forløb:

 • Hvad er den dybereliggende mening med mit liv?
 • Hvorfor er vi her?
 • Hvorfor har jeg fået denne sygdom?
 • Hvad sker der, når vi dør?
 • Har jeg levet før? – jeg kender det her sted, men har aldrig været her?
 • Hvad er tidligere liv?
 • Hvorfor er jeg bange for (vand, mørke, mennesker, jordskælv, at flyve – etc.)?
 • Hvorfor løber jeg altid ind i den samme type mand/kvinde/chef etc.?
 • Hvorfor ender jeg altid i de samme situationer?
 • Hvorfor tiltrækker jeg altid …. (og hvad kan jeg gøre for at ændre det)?
 • Hvad er karma egentlig / har jeg karmiske relationer eller aftaler i dette liv?
 • Jeg ser/hører noget/nogen, jeg ikke kan forstå – hvad er det?
 • Ånder/spøgelser/afdøde?
 • Hvorfor kan jeg høre lyde, trin, banken og mærke underlige ting i mit hjem?
 • Hvordan kan det lade sig gøre, at fysiske ting i mit hjem bliver flyttet om natten?

Listen med spirituelle temaer er lang, og det er dig, der bestemmer, hvad din spirituelle samtale skal omhandle.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle ting, som man tror har en spirituel/åndelig årsag (som f.eks. sygdom) kan vise sig at have sin rod i mere jordnære temaer, som livsstil, uhensigtsmæssige valg og omgivelser samt mennesker i ens nærhed som forårsager en psykisk eller mental smerte, og som derfor kan påvirke vores helbred og gøre, at vi tiltrækker bestemte ting. Det er vigtigt at finde de rigtige årsager og kalde tingene, hvad de er, så vi kan handle rationelt på dem, når dette er muligt og påkrævet.

Bemærk: De emner, der åbnes for i ovenstående, og det spirituelle arbejde, der beskrives, er skarpt opdelt fra mit øvrige arbejde i SofusHuset med børn, unge og forældre. Det vil sige, at jeg kun anvender mine evner, når jeg specifikt arbejder med spirituelle forløb, eller der er udtrykt et ønske om eller behov for inddragelse af dette felt.

Mennesker, børn som voksne, der ikke er spirituelle, vil ikke på nogen måde blive involveret i sådanne samtaler, med mindre det, som nævnt, er et specifikt og udtalt ønske.

Har du brug for en spirituel samtale eller forløb, har du et ønske om at forstå eller udforske mere omring livet, så kontakt mig i SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk.

 Læs også:  

Bliv kontaktet