Omkod din hjerne – sæt dig selv fri – lær, hvordan du kan undgå, at dine egne mønstre og din egen opvækst præger dig og dit barn negativt

Vi har alle lært ting i vores opvækst: Hvordan vi skal opføre os, hvad der forventes af os, hvad der skal til for at få ros eller det modsatte. Grundlæggende er der lagret et blueprint i vores bevidsthed omkring, hvordan man skal være som menneske, Hvordan man er sammen med en mand/kvinde, hvordan man opdrager et barn, og hvad der er vigtigt for at overleve – både i skolen, i relationer med andre og hjemme i familien. Dette blueprint kommer fra vores forældre og deres værdisæt og deres måder at være i verden på. Blueprintet fungerer som en kodning, der (ofte uden vi er opmærksomme på det) påvirker alle vores valg og måder at tænke og handle på – herunder vores måde at opdrage vores børn på, og i nogle situationer påvirker denne kodning os og vores børn negativt.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid?

Så er du meget velkommen til at ringe til SofusHuset

Hvordan ved jeg om jeg, om mine kodninger påvirker mig og min familie negativt?

Måden vi finder ud af, om vi bærer på uhensigtsmæssige mønstre fra vores egen opvækst er ofte, når vi ser på vores relationer med dem, der er tæt på os – især vores børn og ægtefælle/samlever.

Det kan være særlige situationer, der altid trigger os helt ekstremt. Noget vores børn/ægtefælle gør eller siger, der fremprovokerer en voldsom negativ respons hos os, og som vi kan have svært ved at kontrollere. Den kommer bare væltende. Det kan f.eks. være stærk vrede, frustration, en følelse af ikke at blive set eller forstået, en følelse af ikke at være god nok eller måske en stærk følelse af uretfærdighed etc., som på et splitsekund kan få os helt op i det røde felt eller få os til at blokere og låse os fast.

Hvis du bemærker sådanne ”negative” kodninger, og har du brug for hjælp til at ændre dem, så kontakt Sofushuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk

Det, jeg gør virker, ikke som forventet/ønsket

Det kan også være, at den måde vi opdrager vores barn/børn på, ikke har den ønskede effekt – måske helt modsat. Måske vi oplever store konflikter i relationen med vores børn. At de modsætter sig vores opdragelse, handlemåder eller kommunikationsform – enten direkte ved at gøre modstand og blive vrede på os eller indirekte ved at krybe ind i sig selv og blive sårbare. Dette kan gøre os både vrede, fortvivlede eller frustrerede som forældre.

Blindspots er helt normale, men ikke optimale

Det er hverken unormalt eller mærkeligt, at vi som forældre kan have et eller flere blindspots (ting vi ikke ser/ved) omkring den måde, vi nogle gange reproducerer og gentager vores egen opdragelse på overfor vores egne børn.
Vores hjerner er disponerede til at gentage og reproducere de ting, den lærer. Dette sker helt automatisk, medmindre vi er meget opmærksomme på, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Mange tror ofte (fejlagtigt), at det vi har lært i vores egen opvækst også har den samme effekt på vores børn, som det havde på os. Dette er langt fra altid tilfældet. Vi er som mennesker forskellige og reagerer derfor forskelligt på de samme ting. Vi har sjældent den same natur og personlighed som vores børn, og derfor reagerer vores børn også anderledes på den opdragelse, vi selv har fået, da vi var børn.
Vi er sjældent opmærksomme på, at vores hjerne 95% af tiden er på det, man kalder autopilot. Det vil sige, at vi helt automatisk – og uden at være klar over det – afspiller det bånd/den opdragelse, vi selv har fået, og med de samme indlagrede værdier og handlemønstre, som vores forældre har haft, og som de har præget os med og derved kodet ind i vores hjerner.

Men ved at være en opmærksom forælder, og ved at opdage, at det, man gør ikke virker eller har modsatte effekt eller en uhensigtsmæssig effekt på ens egne børn, kan man få mulighed for at stoppe op og gøre noget nyt. Noget der virker efter hensigten.
På denne måde undgår vi, at vores egne kodninger påvirker vores børn negativt.

Kontakt SofusHuset

Kontakt SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller på info@sofushuset.dk og få hjælp til både at lokalisere eventuelle kodninger, der skaber udfordringer for dig selv og dine børn og få samtidig hjælp til at omskrive disse kodninger med nye tanke- og handlemønstre, som er gode for både dig og dit barn.

Kort sagt

Hvis dine følelser tager kontrollen med dig i særlige situationer, og du altid rammer ind i de samme udfordringer igen og igen, og hvis det du ser i dit barn ikke er det, du ønsker at se, (f.eks. selvtillid, indre styrke, gå-på-mod), så er det en god ide at gøre noget andet end det, du plejer. I SofusHuset kan du få hjælp til at lave sådanne forandringer.

Fastholder vi som forældre stædigt at gøre det, vi altid har gjort, opnår vi med stor sandsynlighed det samme resultat igen og igen.
Samme strategi – samme resultat.

Omkod din hjerne og få lagret nye konstruktive tanke- og handlemønstre
I SofusHuset kan du få hjælp til at skabe nye strategier, der skaber nye, positive forandringer hos dig selv og dermed for dit barn/dine børn, og du kan få hjælp til at ændre og omkode de områder i dine tanke- og handlemønstre, som ikke peger henimod de resultater, du ønsker at se hos dit barn – og dig selv.

Prøv noget nyt – kontakt SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til: info@sofushuset.dk. Du kan også booke tider online på www.sofushuset.dk

Læs også:

Bliv kontaktet