Mistrivsel i skolen

Undersøgelser viser, at mange børn og unge mistrives i skolen og på deres uddannelse. Nogle er overvældet af lektiepresset, tests og eksamen og føler sig stressede, andre føler sig udenfor og oplever at være ekskluderet af fællesskabet. Årsagerne til mistrivsel i skolen kan være mange, og det er vigtigt at finde ind til kernen af problemet, så der kan skabes bæredygtige forandringer.

I Sofushuset har vi mange års erfaringer med at hjælpe børn og ung ud af mistrivsel i skolen. Tilbage eller hen til en hverdag, hvor skolen eller uddannelsen er rar at stå op til, hvor man er en del af fællesskabet og har energi og overskud til at håndtere de krav, der stilles.
Hvad end, der er behov for sociale/relationelle redskaber, en teknik til at fjerne eksamensangst, øge læringsmotivation, selvværd og selvtillid eller at genfinde glæde og godt humør i hverdagen, kan Sofushuset hjælpe.

Ring på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid. Du kan også bestille tider online på www.sofushuset.dk. Her finder du også en prisliste på de ting, der tilbydes i SofusHuset.
Skal du opstarte et forløb eller til din første samtale, skal dette gerne aftales telefonisk eller skriftligt.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid?

Så er du meget velkommen til at ringe til SofusHuset

Nedenfor kan du se en liste over eksempler, der kan skabe mistrivsel i skolen

 1. Stort lektiepres
 2. Eksamensangst/præstationsangst
 3. Mobning – (elever eller lærere)
 4. Intriger i klassen
 5. Problemer i vennegruppen.
 6. Gruppepres
 7. Larm og uro i klassen
 8. Eksklusion og ensomhed – at have svært ved at tage kontakt til andre
 9. Skilsmisse
 10. Dødsfald
 11. Uro på hjemmefronten
 12. Uopdagede diagnoser
 13. Nedsat hørelse eller syn (der ikke er opdaget)
 14. Undervisning, der ikke rammer dit barns læringsstil (og som ikke ”sender på den rigtige indlæringskanal”), og som derfor får dit barn til at føle sig dum eller forkert, fordi han/hun derfor ikke kan følge med.
 15. undervising, der ikke giver mening for dit barn, så han/hun har svært ved at koncentrere sig og holde fokus og måske derfor kommer bagud eller får skæld ud.
 16. Andet..


Individuelle samtale-og terapiforløb omkring mistrivsel i skolen

Vi skræddersyer individuelle forløb, så de passer til lige præcis de udfordringer, dit barn oplever. Vi anbefaler (generelt) enten, at dit barn kommer 1 time en gang pr. uge eller 2 timer en gang hver 14. dag. Nogle ønsker mere, andre har behov for mindre. For unge, der kommer langt væk fra (f.eks. Sjælland, Nord-/ eller Sønderjylland), har vi gode erfaringer med, at den unge kommer en hel dag – dvs. 4-6 timer, og så kommer igen ca. en måned senere på samme måde. 

Vores fokus i disse forløb er at komme ind til kernen i det, der skaber mistrivslen i skolen og bygge dit barn op derfra. Vi har altid fokus på at løfte selvværdet og selvfølelsen og hjælper dit barn med strategier og social sparring omkring, hvordan man får venner, beholder dem, og hvordan man skifter rolle i klassen, hvis dette er nødvendigt.
Det er meget vigtigt at hjælpe med at skabe en stærk identitet samt en følelse af at stå godt og solidt i sig selv.

Bemærk:

Det er vigtigt at gribe hurtigt ind, hvis du har mistanke om, at dit barn mistrives i skolen, bliver mobbet eller lignende, fordi det kan ramme dit barns selvtillid og selvværdsfølelse og med tiden sætte sig som en del af dit barns identitetsfølelse. At være den dumme, den ensomme, den der altid vælges fra, den der ikke kan overskue noget, den der altid laver ballade eller fjoller for at få opmærksomhed etc.. Disse roller kan fejlagtigt indoptages som en del af dit barns identitet og kan slå rod på den længere bane. Dette kan igen kan gå ud over indlæringsevnen og skabe indlæringsblokeringer.

Som forældre er det vigtigt at være opmærksom på, om ens barn pludselig begynder at ændre adfærd. Mistrivsel i skolen vil typisk komme til udtryk derhjemme i en eller anden form. Det kan være indelukkethed, vrede, frustration, kortere lunte, tårer, ændring i temperament og lignende.

Har du mistanke om, at dit barn mistrives i skolen, så kontakt SofusHuset og få hjælp. Ring på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk , hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille en tid.

Læs også

Bliv kontaktet