Sådan slipper du økonomisk stress og økonomiske blokeringer

Erfaring viser, at når man begynder at dykke ned i årsager til stress, så er der et felt, der næsten altid er aktivt, nemlig økonomistress. Dette felt har det med at fylde meget i de flestes bevidsthed på en ofte meget negativ måde, der samtidig har det med at påvirke hele familien – både børn og voksne. Derfor har vi tildelt en helt særskilt plads til at kigge på netop denne stressform og tilbyder skræddersyede forløb, der handler om, hvordan man kan minimere den markant og nogle gange helt fjerne den.

Resultatet er, at når man slipper sin økonomiske stress og årsagen til den, vil man fjerne en kilde til (ofte) daglige frustrationer og samtidig – som en ikke uvæsentlig sidegevinst – begynde at tiltrække en helt anden og mere positiv ”økonomi-situation” og muligheder omkring økonomi i det hele taget. Hvis du vil vide, hvordan det kan lade sig gøre, så læs videre.

Har du økonomisk stress, som fylder for meget i dit liv, og/eller har du erfaring med, at livet bliver ved med at skabe økonomiske udfordringer (dette kan skyldes skjulte økonomiblokeringer), så kontakt SofusHuset på tlf. 70-70 -50 65 eller skriv til info@sofushuset.dk og bestil en tid.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid?

Så er du meget velkommen til at ringe til SofusHuset

Økonomi-stress spreder sig i familien
Økonomistress har det med at ramme alle i familien – både børn og voksne. Børnene hører os forældre tale om regninger og udgifter, og selvom vi forsøger at skærme dem, ser og fornemmer de vores stress mellem linierne. De mærker den dårlige stemning, ser vores ansigter lagt i dybe og alvorlige folder, når vi ikke tror, de kikker. Økonomistress rammer helt ind i kernehuset i vores familier, hvad enten vi vil det eller ej.

Penge eller ej – økonomistres har det med at være tilstedeværende overalt.
Af forskellige årsager handler økonomistress ikke altid om, hvorvidt man har penge eller ej. Selv mennesker med rigtig mange penge kan have en grundlæggende og iboende uro omkring penge, der gør, at lige meget, hvor mange penge de tjener, er det ”aldrig nok”, og mange har altid en underliggende bekymring for fremtiden og en uro fastknyttet til feltet omkring økonomi. Dette har stor betydning for vores livskvalitet og den harmoni, som gerne skulle være bærende i vores og vores børns liv.

Men for mange handler økonomisk stress selvfølgelig om helt reelle bekymringer. Husleje, skolepenge, bil, forsikringer, telefon, IPads og computere, ferier, gaver etc. Og dertil kommer de år, hvor børnene skal konfirmeres og måske på efterskole eller lignende. Alt sammen poster, der kan slå bunden ud af (eller i hvert fald presse) de fleste almindelige budgetter eftertrykkeligt.


Hvor kommer økonomistress fra, og hvad kan man gøre ved den?

Økonomi-stress er ofte noget vi har med os fra barndommen, fra vores forældre og nære omgivelser, og desværre kan en sådan indkodet stress skabe store blokeringer i vores liv og faktisk påvirke vores økonomi negativt – uden vi selv er opmærksomme på, hvordan. Men heldigvis kan du lære, hvordan du vender en evt. negativ spiral til en positiv, og få hjælp til at fjerne eventuelle økonomiblokeringer eller økonomitraumer, så du kan begynde at tiltrække penge og positive situationer og begivenheder, der kan støtte økonomisk vækst i dit liv.


Hvordan kan mit “økonomi-mindset” påvirke min konkrete økonomi?
Svarene ligger alle sammen i fysikken. Oversat på en meget enkel måde kan man sige, at vores krops følelser virker som en slags magnet på omgivelserne. Er vi f.eks. glade, positive og afslappede, har vi det med at tiltrække det samme ind i vores liv på netop de områder, hvor vi føler os glade, positive og afslappede. Men det modsatte er også tilfældet. Føler vi konstant stress over vores økonomi, virker magneten også, og vi tiltrækker derfor – ofte uden at vide det, situationer og begivenheder, der understøtter disse kemiske signaler, som kroppen sender ud.
Det er som regel de samme områder i vores liv, der altid volder os problemer. Dette afspejles i vores følelser på dette område.


Har du et afslappet forhold til din økonomi?
Mange forbinder økonomi og penge med bindinger, arbejde og tvungen tid væk fra vores familier, venner og liv i øvrigt. Vi skal tjene så og så mange penge for at have råd til alle vores udgifter, og mange oplever at befinde sig i en uendelig trædemølle eller et hamsterhjul, som det kan være svært at se sig ud af. Der bliver trukket i os fra alle sider, og uden vi tænker over det, er vores mindset omkring penge ofte ”forurenet” med negative følelser og vedhæftninger. Bekymringen omkring ikke at have nok – enten til næste måned, til næste år eller til når vi bliver gamle. Stressen omkring økonomi er næsten altid til stede, og den påvirker vores nuværende økonomiske situation negativt.

Sagt på en anden måde:
Vores krop er en kemifabrik, der kontinuerligt sender kemiske signaler ud, der afspejler vores følelser, og hvordan vi har det – en slags energi-signatur. Vi har en energi-signatur på alle områder: kærlighed, parforhold, økonomi, forældreskab etc. Denne energisignatur er i konstant interaktion med vores omverden og omgivelser. Hvad der er særligt interessant her er, at denne energi-signatur også (som nævnt) er en slags magnet. En magnet, der tiltrækker samme energi-signaturer i omgivelserne og sender dem tilbage til os. Mange kender udtrykket – ”Lige tiltrækker lige”. Dette er et udtryk fra fysikken, der handler om dette fænomen. Dette udtryk afspejler vores energi-signaturs indre kompas. Vi er konstrueret sådan, at vi tiltrækker det samme, som vi sender ud.

Det er derfor uhensigtsmæssigt for os, hvis de overvejelser og følelser vi har omkring økonomi er negative, bekymrede eller måske endda angstfyldte.


Sådan ændrer du din eventuelle negative økonomi-signatur

I SofusHuset skræddersyer vi forløb til dig personligt, som tager højde for præcis det, du bærer med dig i rygsækken omkring økonomi. Du behøver ikke selv være klar over, hvad du bærer med dig – det kan vi teste på din krops nervesystem. Forløbene indebærer et arbejde med effektive teknikker, som gør det muligt at ændre din energi-signatur omkring penge, og derved får du mulighed for at begynde at tiltrække positive ting ifht din økonomi. Dette gør det samtidig muligt for dig at slippe din stress på dette område, så du kan føle dig mere rolig og samtidig sende denne ro ind i din familie.

Mennesker, der begynder at arbejde med deres økonomistress og mulige skjulte økonomiblokeringer opdager, hvordan deres fastlåsthed opløses, hvordan nye muligheder byder sig til, og hvordan følelsen omkring deres økonomi ændres dramatisk.


Har du brug for at slippe din økonomi-stress og/eller finde ud af, om du har økonomiblokeringer, der hindrer et godt flow i din økonomi? Kan du mærke, at du bruger for meget tid på negative overvejelser og bekymringer omkring din økonomiske situation, som påvirker både dig og din familie, så kontakt SofusHuset på tlf. 70-70 50 65 eller skriv til: info@sofushuset.dk for at bestille en tid eller høre mere.

Læs også:

Bliv kontaktet